WYPOSAŻENIE, UTRZYMANIE, ZARZĄDZANIE I ROZWÓJ PARKINGÓW

 

Spółka akcyjna Stova, która jest właścicielem marki Unipark, oferuje kompleksowe usługi wyposażania, utrzymania i zarządzania przestrzeniami parkingowymi. Po rynku litewskim, łotewskim oraz białoruskim spółka podjęła decyzję o ekspansji na rynek polski.

 

Po kilkunastu latach doświadczeń i rozwoju (od 2003 r.), Unipark oferuje swoim klientom ponad 6 700 miejsc parkingowych na parkingach kubaturowych i otwartych w Wilnie, Kownie, Szawle, Nidzie, Rydze i Mińsku, w tym przy 3. międzynarodowych portach lotniczych.

 

 

Spółka jest integralną częścią Modus Group, co pozwala jej klientom korzystać także z pozostałych zasobów grupy w branży motoryzacyjnej, usługowej (m.in. car sharing), energetycznej oraz nieruchomościowej.

 

Nasze usługi:

 

Wyposażenie parkingów i utrzymanie infrastruktury technicznej

 

Kompleksowe zarządzanie parkingami

 

Komercjalizacja, automatyzacja i rozwój parkingów

 

Ponadto działamy również jako inwestor. Dzierżawimy i kupujemy parkingi, a także inwestujemy w nowe lub istniejące projekty parkingowe i rozwijamy je. Jako grupa posiadamy już polskie doświadczenia w zakresie przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.